top of page

Våre regler:

NRP fjell.png
Top Regler

Generelle regler: 

 • Alderskrav for whitelist: 18+

 • En fungerende mikrofon vi kan høre deg tydelig gjennom er påkrevd.

 • Karakteren din må ha et noe realistisk navn, og må ikke bryte Discords og Twitchs Terms of Service.

 • Å skape toksisitet/kvalme på en hvilken som helst plattform (dette inkluderer ingame, Discord, TikTok, osv.) kan føre til at du blir fjernet fra samfunnet uten forvarsel.

 • Rasisme, seksuell trakassering og trakassering på grunnlag av legning og religion, samt genuint stygge kommentarer aksepteres aldri, selv ikke i karakter! Det er mottaker som bestemmer om noe er sårende eller ikke!

 • NRP godtar ikke reklame/invitasjon til andre servere. Dette fører til direkte utestengning, uten forvarsel.

 • Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert på NRPs reglement. Endringer kan forekomme uanmeldt.

 • STAFF skal ikke kontaktes direkte på PM. Verken før eller etter du er whitelistet.

 • @here, @staff eller @admin eller @[noen i staff] er ikke lov.

Spillerrapporter og -forbud:

 • Disse kan sendes ved hjelp av en support-ticket. Staff ønsker at du klipper det du ser på som brudd på reglement, slik at vi også har evt. bevis dersom vi ønsker å ta saken videre. Staff vil også aktivt håndheve fellesskapsregler og retningslinjer uten rapporter.

 • Dersom det skulle haste, og vi har staff ingame, kan du også bruke /report

Informasjon om spillet:

 • Hold deg i karakter til enhver tid:

  • I tilfelle det er et problem, helt rollespill scenariet og spillerrapporten om nødvendig. Ikke bryt karakter / informer spilleren om at de bryter en regel i spillet.

  • Ikke gjør handlinger i spillet for å lure andre på å bryte rollespillet.
    

 • /OOC-bruk:

  • OOC(Out Of Character) Chat er begrenset til tekniske problemer og er for ting som ikke kan håndteres i en støttekanal gjennom uenighet.
    

 • Serverrestart:

  • Rollespill skal ikke stoppes eller bli mindre seriøst før server-omstart; det skal fortsette som normalt.
    

 • Lootboxing:

  • Ran av andre spillere skal inneholde godt gjennomført RP. Ran uten RP er forbudt.

  • Å rane noen for mer enn det de har på seg, items og kontant, er ikke lov.

  • Å rane politi/AMK for tjenesteutstyr/våpen er ikke lov, du kan kun stjele beslaglagte våpen.

 • Metagaming:

  • Bruk eller videreformidling av informasjon som karakteren din ikke lærte i spillet (Twitch Chats og Discord Channels inkludert) for å forme rollespill i spillet er forbudt.
    

 • Powergaming / Fail RP:

  • Dette går ut på å spille for å få en fordel eller ikke prøve å passe inn i verden på en fornuftig måte:

   • Snakke, organisere eller rope ut beskjeder mens du er død er forbudt.

   • Å finne den raskeste måten for å tjene penger, grinding o.l. i stedet for å spille slik det er ment er forbudt. Dette er en RP server.

   • Unngå bruk av kommandoen "Sett i kjøretøy". Eskortere mennesker mens de er i kjøretøy.

   • Bruken av "/me" og "/do" bør brukes så mye som mulig for å hjelpe til med scenarioene dine.

   • Å kjøre i urealistiske hastigheter uten grunnlag om og om igjen (GTA kjøring).
    Offentlig ansatte skal overholde veilovene.

   • Jakting på/ran av politi, brann og ambulansepersonell uten meget godt RP er forbudt.

   • Exploit av bugs er strengt forbudt!

   • Overføre penger/verdi mellom egne karakterer via andre spillere er ikke lov.
     

 • Random Deathmatch (RDM) og Vehicle Deathmatch (VDM):

  • Å angripe en annen spiller/gruppe uten noe historie/rollespill som fører opp til det.

  • Å angripe en annen spiller/gruppe ved hjelp av et kjøretøy med den hensikt å drepe/slå dem ut uten gyldig begrunnelse eller handlingsforløp.

   • Uvørne manøvre i høye hastigheter mot andre spillere er ikke lov.

 • New Life Rule (NLR):

  • Hvis du dør eller blir downa og respawner/blir fraktet på sykehuset, får karakteren din et blury mine om hendelsene som førte til at du døde i det nåværende scenariet. Du husker ikke viktige detaljer, men detaljer som kan sette politiet på spor av hva som har skjedd, f.eks bilfarge, en hat, eller lyder.                    responderer kanskje ikke hvis du har blitt informert om at hjelp er på vei til stedet.

  • Du må prøve å kontakte medisinsk hjelp av noe slag mens du er istand til det.

 • Flere karakterer (fra samme spiller) i en gjeng/gruppe):

  • Dette er ikke tillatt. Generelt sett, prøv å unngå å lage flere karakterer som er involvert i den samme historien / scenarioene, og kan bruke den samme informasjonen til å presse målene sine.
    

 • Ikke verdsetter livet (NVL):

  • Brudd på denne regelen omhandler at du ikke frykter for livet ditt når du er truet med våpen eller alvorlig skade på andre måter.

  • Det er ikke tillatt å ha shootouts på politistasjon eller sykehus. Dette er helt urealistisk.

  • Å motvirke gjenger/politi eller væpnede personer uten karaktergrunnlag.

  • Spillere skal ikke sette seg inn i pågående situasjoner eller skuddvekslinger, mellom to grupper eller en gruppe og politiet.

  • Selvmords-RP, altså å med vilje ta livet av seg selv i et RP-Scenario, påkrever en tvungen permanent sletting av karakter. Når du med vilje dreper din karakter som avsluttning på et scenario, avslutter du også karakterens tilværelse.
    

 • No-play:

  • Dersom en spiller ikke ønsker å delta i et RP, ved gjentatte forespørsler, skal et RP-scenario avsluttes.
   Dette er opp til enhver spiller. Vi har alle forskjellige grenser, og det er lov å si ifra når man ikke ønsker å fortsette. Regelen skal ikke misbrukes.

    

 • Kriminelle aktiviteter:

  • Kriminelle aktiviteter er begrenset til maksimalt 5 spillere om gangen.

   • Videresending av informasjon til karakterer (utkikk, radiokommunikasjon) teller deg som en del av dette scenariet.

   • Å velge skyting og drap/grinding fremfor rollespill er ikke akseptabelt.

   • Når karakterer bringes i politiets varetekt og en annen gruppe på fre blir dannet for å forsøke fengsels- eller transportutbrytning, får ikke den andre gruppen inngripe før fengselstransporten begynner. Å gjøre det med små våpen eller en uttenkt plan er også NVL.

   • Du har ikke lov til å smugle gjenstander i fengsel, med mindre du deltar i et utbrytningsforsøk.

 • Cop Baiting:

  • ​Å tiltrekke seg politiet uten et godt planlagt rollespill, eller triltrekke seg politiets oppmerksomhet for å hjelpe en venn.​​

   • Hvis du kjeder deg å du kjører fort forbi politi eller innom politistasjon for å tiltrekke deg dems oppmerksomhet er ikke lov.​

   • Skyte rundt seg for å tiltrekke seg politiets oppmerksomhet er ikke lov.

  

 • DeSync/Bug Exploit:

  • ​Missbruk av DeSync vil føre til FailRP og advarsel. Det vil si du bl.a. går igjennom dører som normalt ville hvert lukket. Her må man bruke hode litt.

  • Missbruk av bugs og andre feil uten å rapportere dette vil medføre advarsel.​​

                  

          (DeSync kan forekomme på en server for enhver spiller, uavhengig av tilkoblingskvalitet)

Staffansvar:

 • Mens vårt mål er å fremme en rollespillsopplevelse uten begrensninger, anerkjenner vi at vi har en plikt til å beskytte alle medlemmer av samfunnet vårt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder osv.
   

 • Vi streber etter å skape et miljø; et samfunn som fremmer en innbydende atmosfære for alle medlemmer; et samfunn som medlemmene kan være stolte av å si at de er en del av. 
   

 • NorwayRP tar seriøse handlinger mot eventuelle nedsettende holdning eller handlinger mot medlemmene.
   

 • Vi vil strengt håndheve en oppførselskode i samfunnet vårt og handle på ting som er uakseptable, for eksempel: seksuell trakassering, overdreven navnekalling eller skam, respektløse angrep på personlig plan, rasisme, etc.

 • Til syvende og sist er vi alle sammen her for å nyte en verden utenfor den vi lever i.
  Vi er her for å flykte til en verden der vi kan skape et nytt liv med fantastiske opplevelser.
   

 • Kort fortalt, respekter hverandre; Ha begrunnelse og resonnement for dine handlinger. Bare å si "Det er sånn min karakter er" vil ikke bli ansett som et gyldig svar. Handlinger skal ha grunnlag!
   

 • Staff er alltid her for å hjelpe deg med saker og problemer som oppstår, uansett hvor store eller små de måtte være.

  Husk: 
  Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert på NRPs reglement.

Klasseinformasjon:


Merk at dette bare er grunnlinjer; hver situasjon er forskjellig og vil bli håndtert i samsvar med problemene som presenteres.

 • Klasse A - 1 dags utestenging og 10 advarselpunkter

 • Klasse B - 3 dagers utestenging og 15 advarselpunkter

 • Klasse C - 7 dagers utestenging og 20 advarselpunkter

 • Klasse D - 30 dagers utestenging og 25 advarselpunkter

 • Klasse E - Permanent (kan søke om utestengingsopphevning etter 30 dager) og 30 advarselspunkter

 • Klasse X - Spesielle tilfeller som ikke baserer seg på advarselspunkter. Bans kan variere i lengde basert på hendelsen.

  Vi godtar ikke banpleads på bans under 30 dager.

 

Staff skal tas seriøst, og skal ikke snakkes tilbake til. Dersom de tar en beslutning er den endelig, og udiskuterbar.
Dette gjelder både advarsler og bans. Videre diskutering vil føre til hardere straff. 
Staff skal respekteres, og staff har alltid det siste ordet.

TIL TOPPEN

bottom of page