top of page

Våre regler:

NRP fjell.png
Top Regler

§1 Generelle server regler: 

§1-1 Whitelist.

For å få tilgang til NRP, så må du være whitelisted. Dette får du ved å ha fylt 16 år, sende inn en skriftlig søknad, gjennomgå et muntlig intervju og inneha en god mic for best mulig RP.

§1-2 Generelt samtykke.

Det er visse ting vi vil du skal godta for å spille hos oss, disse skal godtas med en reaksjon på discord før muntlig intervju.

 • Karakteren din må ha et noe realistisk navn, og må ikke bryte Discords og Twitchs terms of service.

 • Ufin oppførsel, som kvalme, drittslenging, usakligheter og toxic oppførsel på noen av våre plattformer som for eksempel  ingame, Discord, Tik Tok osv.

 • Kan medføre at du mister whitelist uten større forvarsel.

 • Rasisme, seksuell trakassering og trakassering på grunnlag av legning og religion, samt genuint stygge kommentarer aksepteres aldri, selv ikke i karakter! Det er mottaker som bestemmer om noe er sårende, ikke du!

 • Du skal ikke reklamere for andre servere eller nettsider via eller på noen av våre plattformer, dette inkluderer bio i Discord, FiveM navn, osv…

 • STAFF skal aldri kontaktes på DM, på noen plattformer, uten avtaler i forkant. Det samme gjelder @here, @staff eller @admin eller @[noen i staff] for å få staffs oppmerksomhet.


 

§1-3 Rapportering av brudd og feil.

Skulle det oppstå uoverensstemmelser, eller brudd på regler, skal dette rapporteres via Discords ticket system.
Der skriver man detaljert om hva som har skjedd, og legge fram bilder og/eller klipp.

Staff følger også med ingame og håndhever lovene aktivt i spillet.

Du kan også bruke /report in game for å rapportere om bugs eller ting du tror er feil.

§2 Spilleregler:

§2-1 Du skal være i karakter til enhver tid.

I tilfelle det er et problem, skal du ikke bryte karakter for å informere andre spillere. 

Hold deg i karakter og bruk /OOC(Out Of Character) for å informere kort om problemet relatert til RP’en.


 

§2-3 Server restart/game crash.

Ved annonsert server restart, skal rollespillet fortsette som normalt.

Om du skulle oppleve game crash i et scenario, skal det påbegynnes på et rettferdig sted for alle parter.
Noe annet vil oppfattes som fail RP. 


 

§2-4 Lootboxing.

 • Ran av andre spillere skal inneholde godt gjennomført RP. 

 • Å rane noen for mer enn det de har på seg er ikke tillatt, som ting i stash, penger i minibank eller biler i garasjen.

 • Å rane/stjele nødetaters tjeneste utstyr/våpen er ikke tillatt.

 • Beslaglagte våpen og tjenestebiler, kan kun stjeles under meget godt planlagt RP i forkant. 


 

§2-5 Metagaming.

Bruk eller videreformidling av informasjon som karakteren din ikke lærte i spillet (Twitch chats og Discord channels inkludert) for å bruke i rollespill er forbudt.

 

 

§2.6.1 Bruk av modifikasjoner,  programvarer og/eller cheats.

Du har ikke lov til å ha/bruke modifikasjoner eller noe form for programvare som gir deg eller andre fordeler i rollespillet.

 

 

§2.6.2 Utnytting av funksjoner, DeSync, bug exploit.

 • Det å utnytte funksjoner som gir deg mer ressurser eller andre fordeler som ikke er en del av RP er ikke lov og skal ikke brukes.

 • Misbruk av DeSync vil føre til failRP og advarsel. Det vil si du bl.a. gå gjennom dører som normalt ville vært lukket, o.l. ting som gir deg fordeler.

 • Bug Exploit er strengt forbudt å vil medføre ban ut fra alvorlighetsgraden av utnyttelsen.Oppdages en bug, skal det meldes fra via ticket, eller ingame rapportering.

 

 

§2-7 Voicechat.

All bruk av voice chat mens du er ingame er ikke tillatt.

Det er kun ingame kommunikasjonskanaler som skal brukes.


 

§2-8 Livs Verdsettelse. NVL.

Du SKAL verdsette karakterenes liv som om det var ditt eget.

Du skal forsøke å reagere troverdig og realistisk ut ifra scenarioet. 

NPC skal behandles likeverdig med andre, og skal ikke skades/drepes uten noen form for RP.

Noen eksempler:

 • Sette seg inn i pågående farlige situasjoner eller skuddvekslinger, mellom to grupper eller en gruppe og politiet.

 • Trekke våpen eller løpe inn i en bil når du allerede har våpen mot deg.

 • Sette seg kraftig til motverge når du blir truet med våpen.

 

Ved klare brudd på Livs Verdsettelse forbeholder Staff seg retten til å “perme” karakteren din ved urealistiske handlinger og gjentatte brudd på denne regelen, ut ifra scenarioets foreløp.

 

All form for selvmords RP,  selvmordstanker, selvskading o.l. er ikke tillatt selvofring for å redde andre, medfører perming av karakter. (Dette er gjeldende ut ifra staff sitt stås yn).


 

§2-9 New life rule, NLR.

Hvis du dør eller blir downa og får helsehjelp fra HBE, får karakteren din et blurry minne om hendelsene som førte til at du døde i det nåværende scenariet.
Du husker ikke viktige detaljer, men detaljer som kan sette politiet eller andre på spor av hva som har skjedd, f.eks bilfarge, en hat, eller lyder.
Bruk sunn fornuft her og lag god RP.

Du kan ikke oppsøke folkene eller scenarioet hvor du ble downet, med unntak av om du blir oppsøkt av folkene selv. Blir du det skal du være forvirret, og mindre effektiv en stund fremover til scenarioet er over.

Respawner du til “Berit” vil du miste hukommelse og alle tingene dine, og du kan ikke oppsøke eller gå tilbake til folkene eller scenarioet hvor du ble downet. Selv ikke om du blir oppsøkt av folkene.


 

§2-10 Power Gaming - Fail RP.

Dette går ut på å spille for å få en fordel eller ikke prøve å passe inn i verden på en fornuftig måte:

 • Snakke, organisere eller rope ut beskjeder mens du er død er forbudt.

 • Ikke spille på skader i henhold til scenarioet er fail RP.

 • Ikke forsøke å kontakte eller bruke nødetater ved skade eller nødsituasjoner er fail RP.

 • Å finne den raskeste måten for å tjene penger, grinding o.l. i stedet for å spille slik det er ment er forbudt. Dette er en RP server.

 • Bruken av "/me" og "/do" bør brukes så mye som mulig for å hjelpe til med scenarioene dine.

 • Å kjøre i urealistiske hastigheter uten grunnlag om og om igjen (GTA kjøring) er forbudt.

 • Offentlig ansatte skal overholde veglovene.

 • Jakting på/ran av politi, brann og ambulansepersonell uten meget planlagt godt RP er forbudt.

 • Exploit av bugs er strengt forbudt!

 • Overføre penger/verdi mellom egne karakterer via andre spillere er ikke lov.

 • Andre ting som ikke er realistiske eller meningen at skal forekomme som er med overlegg brukt for å “vinne” er ikke tillatt.


 

§2-11 Random Deathmatch (RDM) og Vehicle Deathmatch (VDM).

 • RDM = Å angripe en annen spiller/gruppe uten noe historie/rollespill som fører opp til det.

 • VDM = Å angripe en annen spiller/gruppe ved hjelp av et kjøretøy med den hensikt å drepe/slå dem ut uten gyldig begrunnelse eller handlingsforløp.

 • Uvørne manøvre i høye hastigheter mot andre spillere er ikke lov.


 

§2-12 Flere karakterer fra samme spiller i samme miljø, gjeng, gruppe, arbeidsplass O.L.

Dette er ikke tillatt.
Generelt sett, prøv å unngå å lage flere karakterer som er involvert i den samme historien / scenarioene, og kan bruke den samme informasjonen til å presse målene sine.


 

§2-13 No-Play.

Dersom en spiller ikke ønsker å delta i et RP, ved å si/skrive no-play, skal et RP-scenario avsluttes enten umiddelbart, eller på en fornuftig måte ut ifra scenarioets alvorlighetsgrad.

Ved gjentatte no-play fra motpart, avsluttes scenarioet umiddelbart.

Dette er opp til enhver spiller. Vi har alle forskjellige grenser, og det er lov å si ifra når man ikke ønsker å fortsette. Regelen skal ikke misbrukes.


 

§2-14 Cuba.

All reise til Cuba skal skje med et realistisk kjøretøy. Selveid fly eller større båter er tillatt, eller bruken av flyselskap.

Småbåter, helikopter og stjålne fly er ikke tillatt.

§2-15 Safezone.

Dette er et område hvor ingen krim handlinger skal foregå, brudd på dette vil medføre til advarsel. Dette vises tydlig nede i venstre hjørne over områdenavn/gatenavn. I Hovedsak vil dette gjelde sykehus og politistasjon.

§3 Krim regler:

§3-1 Antall deltagere i en kriminell handling.

Antallet er satt til 5 (+2) fra hver krimgruppe, med dette menes at i de aller fleste scenarioene er det 5 fra hver gruppe. Ved større godt planlagte RP scenarioer, kan 2 ekstra brukes i mindre roller. Enten som lookout, decoy, koordinator på samband, frakt av utstyr, eller andre små roller for å holde RP scenarioet i gang. Frakt av personer, eller direkte innblanding for å ødelegge for motparten er ikke lov. (Gjengkrig har egne retningslinjer)

§3-2 Heat og cooldowns.

Når karakteren din har gjort større kriminelle handlinger som ran av bank eller juvelen, vil du naturlig nok få “heat” på deg fra politiet. Det betyr at du er ettersøkt og må ligge lavt for å unngå mer oppmerksomhet gjennom kriminelle handlinger. Brudd på denne oppfattes som brudd på NVL regelen.

Forsøk å unngå å logge av direkte etter endt scenario for ikke å bli tatt, dette medfører kjedelig RP. Unngå derfor større scenarioer før du skal ut av byen.

Har du en bil innblandet i en biljakt av noe slag, skal denne bilen ikke endres, eller settes i garasjen det neste kvarteret. Den kan gjemmes og fikses på verksted, men ikke stues vekk i en garasje eller endres til det ugjenkjennelige.

Personran, husran, salg av narkotika kan ikke utføres når mindre enn 30 min før planlagt restart av server. Større scenarioer fortsetter som normalt både før og etter om en server restart havner midt i scenarioet. 

§3-3 Ikke krim våpen.

Våpen som ikke er ment for kriminelle handlinger er forbudt å bruke i krim. Dette kan være jaktrifler, politivåpen eller bilmonterte våpen.
 

§3-4 Drap og skade.

Force perme andre karakterer er ikke mulig under noen omstendigheter. Permskading som kappe av fingre eller tær tillates heller ikke på generelt grunnlag. Ved avklaring og godkjenning i forkant så kan dette godkjennes, den skadde skal da spille på skaden resten av karakterenes liv om nødvendig.

Tas en person med til demning for å etterligne drap, skal den utsatte personen spille på dette ved å holde seg unna gjengen og miljøet personen til vanlig vanker i en periode. Perioden avhenger i scenarioets art.


 

§3-5 Dårlig krim RP.

All form for krim rp skal bygges opp, truende situasjoner skal bygges opp fra starten av. Med dette menes det at man ikke trekker våpen og skytter som første del av en truende situasjon enten mot andre eller mot deg selv, men at man trekker våpen når situasjonen har eskalert til det nødvendige. Bruk sunn fornuft og lag god RP.

Å velge å skyte seg ut av scenarioer fremfor å lage RP er ikke tillatt.


 

§3-7 Gjengkrig.

 • Før starten av en gjengkrig skal alle parter være informert og samtykke i starten og årsaken til krigen.

 • 2 gjenger kan alliere seg om det ligger godt planlagt RP bak, og det ikke urealistisk ut fra tidligere historikk mellom gjengene.

 • Overveldende ressursbruk mot mindre gjenger unngås, gå inn med ca like mye ressurser og folk for å skape en fair kamp.

 • Looting av andre gjenger skjer med codex of thieves, altså du skal ikke ta mer enn nødvendig av våpen, ammo, vester, trofeer eller andre store verdier. Ingen vits å tråkke på de som ligger nede.

 • Ved pågående gjengkriger så er kroppen full av adrenalin, det betyr at du kan holde på til du blir downet for deretter å søke helsehjelp, drar du ut av scenarioet for å restokke, eller heale opp, er du ute av den pågående situasjonen og kan ikke komme tilbake før neste scenario.

 • En gjengkrig kan kun vare i 3 dager

 • Og vinnes når motparten er tom for ressurser til å fortsette krigen, vinn og tap med ære!

 • Cooldowns for ny krig 1 gang i uken.

§4 Arbeidsliv regler:

§4-1 Tjeneste utstyr og våpen.

Alt utstyr tilegnet gjennom jobben skal ikke selges eller gis bort.

Tjenestevåpen til politiet skal ikke ranes, skal det fratas fra betjenten så skal det legges på bakken i nærheten umiddelbart. Dette gjelder også ammo.

Tjenestebilene kan ikke stjeles, med mindre det foreligger meget godt planlagt RP bak. Alt utstyr i tjenestebilene er forbudt å stjele.


 

§4-2 Krim i jobb.

Har du en stilling i politiet så kan du ikke drive med kriminelle virksomheter uansett hva.

Har du en stilling i HBE, kan du tildels drive med ønsket aktivitet av vakt, men husk å skille mellom jobb og privatliv. Tjeneste utstyr kan kun brukes mens man er på vakt!

Har du andre stillinger i byen skiller man også mellom jobb og fritid så godt det lar seg gjøre.

Det er mulig å søke om å være korrupt eller misbrukt av sin stilling, søknadene sendes til staff.

§5 Bedrifts retningslinjer:

§5-1 Whitelist arbeid og non-whitelist arbeid.

 • Du kan kun ha 1 whitelist arbeid om gangen som gir deg fast timelønn, andre jobber som ikke er whitelist kan du ha oppå dette. 

 • Man skal alltid prioritere whitelist arbeid om man er ansatt i en bedrift.

 • Informasjon om hvordan jobben fungerer teknisk skal ikke deles med andre som ikke jobber i bedriften, dette gjelder de spilltekniske delene.

 • Byen har mengder av non whitelist jobber å velge i, feil bruk, og utnyttelse av feil i disse skal rapporteres inn, utnyttelse av disse medfører fail RP. 

§5-2 Bedriftsledelse.

 • Som eier skal man drive sin bedrift etter beste evne, og tilstrebe positiv økonomi.

 • Eierne skal også gi tilstrekkelig opplæring til sine ansatte.

 • Alle uttak fra jobb kassa skal begrunnes i de rette kanalene uten unntak.

 • Ved inaktivitet utover 1 uke risikerer man å miste sin lederstilling til andre.

 • Eierne i en bedrift skal fremme RP på bedriften fremfor rask quickfix av sin primæroppgave, det vil si at restauranter kan ikke ha store mengder ferdiglaget mat på lager. Verksteder må “Jobbe” med bilen og ambulansen kan ikke bare blåse på såret, så er man good to go.


 

§5-2 Bedriftsøkonomi.

 • Ansatte kan få rabatterte priser på primæroppgaven ved bedriften. Primæroppgaver skal ikke utnyttes ved bedriften av den ansatte uten form for RP eller “gratis”.

 • Innskudd i bedriften, blir bedriftens penger, man kan ikke bruke bedriften som sin personlige sparebøsse.

Staffansvar:

 • Mens vårt mål er å fremme en rollespillsopplevelse uten begrensninger, anerkjenner vi at vi har en plikt til å beskytte alle medlemmer av samfunnet vårt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder osv.
   

 • Vi streber etter å skape et miljø; et samfunn som fremmer en innbydende atmosfære for alle medlemmer; et samfunn som medlemmene kan være stolte av å si at de er en del av. 
   

 • NorwayRP tar seriøse handlinger mot eventuelle nedsettende holdning eller handlinger mot medlemmene.
   

 • Vi vil strengt håndheve en oppførselskode i samfunnet vårt og handle på ting som er uakseptable, for eksempel: seksuell trakassering, overdreven navnekalling eller skam, respektløse angrep på personlig plan, rasisme, etc.

 • Til syvende og sist er vi alle sammen her for å nyte en verden utenfor den vi lever i.
  Vi er her for å flykte til en verden der vi kan skape et nytt liv med fantastiske opplevelser.
   

 • Kort fortalt, respekter hverandre; Ha begrunnelse og resonnement for dine handlinger. Bare å si "Det er sånn min karakter er" vil ikke bli ansett som et gyldig svar. Handlinger skal ha grunnlag!
   

 • Staff er alltid her for å hjelpe deg med saker og problemer som oppstår, uansett hvor store eller små de måtte være.

  Husk: 
  Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert på NRPs reglement.

Klasseinformasjon:


Merk at dette bare er grunnlinjer; hver situasjon er forskjellig og vil bli håndtert i samsvar med problemene som presenteres.

 • Klasse A - 1 dags utestenging og 10 advarselpunkter

 • Klasse B - 3 dagers utestenging og 15 advarselpunkter

 • Klasse C - 7 dagers utestenging og 20 advarselpunkter

 • Klasse D - 30 dagers utestenging og 25 advarselpunkter

 • Klasse E - Permanent (kan søke om utestengingsopphevning etter 30 dager) og 30 advarselspunkter

 • Klasse X - Spesielle tilfeller som ikke baserer seg på advarselspunkter. Bans kan variere i lengde basert på hendelsen.

  Vi godtar ikke banpleads på bans under 30 dager.

 

Staff skal tas seriøst, og skal ikke snakkes tilbake til. Dersom de tar en beslutning er den endelig, og udiskuterbar.
Dette gjelder både advarsler og bans. Videre diskutering vil føre til hardere straff. 
Staff skal respekteres, og staff har alltid det siste ordet.

TIL TOPPEN

bottom of page